BADANIE

KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

Czym jest termowizja (termografia)?

Termowizja to nieinwazyjna metoda badania rozkładu temperatur powierzchni przedmiotów polegająca na graficznym zobrazowaniu rozkładu temperatur przez przypisanie barw różnym temperaturom. Odbywa się to pośrednio, przez pomiar promieniowania podczerwonego wysyłanego przez badany obiekt. Punktom o tej samej temperaturze odpowiada na obrazie (termogramie) ta sama barwa.

Stało się to możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi optoelektroniki i pojawieniu się małych, cyfrowych kamer termowizyjnych o dużej czułości. Działają one podobnie jak cyfrowe aparaty fotograficzne z tą różnicą, że rejestrują obrazy w paśmie podczerwieni, a nie w zakresie światła widzialnego. Takie obrazy (termogramy) pozwalają dostrzec to, co dla nieuzbrojonego oka jest niewidoczne - miejsca różniące się temperaturą.

Image
Image

Badania termowizyjne domu

Obrazy z kamery termowizyjnej (termogramy) pokazują w prosty sposób wszelkie anomalie temperaturowe. Dlatego też dziedziną, w której badania termowizyjne są szczególnie pomocne jest budownictwo. Badania termowizyjne przeprowadza się głównie dla domów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, budynków komercyjnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Badanie stanu powłok izolacyjnych, okien, wykrywanie mostków cieplnych i nieszczelności, zawilgoceń, wykrywanie wycieków z instalacji, badanie instalacji elektrycznych pod obciążeniem to tylko niektóre z zastosowań.

Badania termowizyjne budynku, które przeprowadzamy od wewnątrz jak i z zewnątrz, pozwalają na natychmiastowe zidentyfikowanie miejsc o niedostatecznej izolacji cieplnej lub miejsc występowania nieszczelności. Metoda jest bardzo pomocna w trakcie przygotowań do termomodernizacji budynku, a także do skontrolowania jakości wykonanych prac. Dzięki badaniu termowizyjnemu można szybko ustalić przyczynę niedogrzewania pomieszczeń i wyeliminować nadmierne straty ciepła. Kamera termowizyjna jest też idealnym narzędziem do badania poprawności działania instalacji c.o.

Badania termowizyjne stosuje się też w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Termowizja wykorzystywana jest np. przy badaniu części maszyn i innych urządzeń przemysłowych, w których przegrzewające się elementy są pierwszymi zwiastunami awarii, a także w badaniu instalacji elektrycznych pod obciążeniem

Innymi dziedzinami, w których wykorzystuje się termowizję jest chłodnictwo (komory chłodnicze), medycyna, weterynaria oraz wiele innych dziedzin przemysłu i techniki.

Jak i czym badamy?

Warunkiem poprawnego badania termowizyjnego jest różnica temperatur między otoczeniem a wnętrzem budynku. Z tego powodu badania termowizyjne budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, komercyjnych przemysłowych i użyteczności publicznej, przeprowadzamy w okresie od jesieni do wiosny. W sezonie letnim panują sprzyjające warunki do badania komór chłodniczych np. do przechowywania owoców i warzyw. Instalacje elektryczne pod obciążeniem i urządzenia przemysłowe mogą być kontrolowane o każdej porze roku.

BEZPŁATNE BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

Zadzwoń i dowiedz się więcej.
+48 577 077 733
Image

ul. Plac Piastowski 8, 62-007 Jerzykowo

Kontakt

Follow Us

Image
© 2024, Strony www ZAMI
Image